ስራሕ ክትረኽብሉ እትኽእሉ ትኽክለኛ ቦታ
ኦስካር ፕሮሞሽን!

ንጥፈታትኩምን ስራሕትኩምን ብምቅልጣፍ ቀፃሊ ጉዕዞኩምምስ ኦስካር ፕሮሞሽን ይኩን!

Oscar Promotions

Oscar promotion

Over 100 jobs posted by Oscar Promotion per day

Jobs Available
0 k+
New Jobs This Week!
0 k+
Companies Hiring
0 k+
Candidates
0 k+

Featured Jobs

Find the job that’s perfect for you based on the below category.

Top Companies

We offer a wide range of job vacancies across various industries, including IT, Engineering, Education, and more.

Top Bids || ጨረታታት

 እዞም ጨረታታት ኣብዚ ኣብ ኦስካር ፕሮሞሽን ይርከቡ።

Construction Tender
Stationary Materials Tender
Land lease Tender
Computer and accessories Tender
Software & Networking Tender
Vehicle and Spare Parts Tender

Updated News